Thư viện ảnh / Hội nghị CDIO khu vực Châu Á năm 2015 tại ĐHQG-HCM