Hội nghị - Hội thảo

Hội nghị - Hội thảo
Hội nghị CDIO khu vực Châu á năm 2015 tại ĐHQG-HCM

Hội nghị - Hội thảo
Là một trong những hệ thống đại học lớn của Việt Nam, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã đưa ra một giải pháp dựa trên việc tiếp nhận Đề xướng CDIO để xây dựng mô hình phát triển chương trình đào tạo. Để có thể triển khai giải pháp này, ĐHQG-HCM đã tận dụng những điểm mạnh sau: 1) sự cộng tác của các khoa trong ĐHQG-HCM để đẩy mạnh những nỗ lực cải cách, giảm chi phí cho quá trình chuyển đổi chương trình đào tạo và tăng khả năng thành công. Lợi thế này các đơn vị riêng lẻ không có được; 2) sử dụng phương pháp tiếp cận toàn diện, có hệ thống của CDIO để cải tiến chương trình đào tạo.

Hội nghị - Hội thảo
Opening Speech of Professor Phan Thanh Binh President of Vietnam National Universities – Ho Chi Minh City at the 5th International Conference on the Development of Biomedical Engineering in Vietnam on June 16, 2014 in HCM city

Hội nghị - Hội thảo
[Ngày đăng 09/06/2014] Đó là phát biểu của PGS.TS Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐHQG-HCM tại Hội thảo “Hội nhập quốc tế trong quá trình đổi mới giáo dục đại học Việt Nam” ngày 8/6/2014. Ông cho rằng, hơn lúc nào hết, trong một thế giới ngày càng “phẳng” thì giáo dục đại học ngày càng trở nên quan trọng và tất yếu phải gắn liền với hội nhập quốc tế.

Hội nghị - Hội thảo
Ngày 8/10, ĐHQG-HCM đã tổ chức khai mạc hoạt động đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) cho 2 chương trình đào tạo: Quản lý Công nghiệp (Khoa Quản lý Công nghiệp), Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Khoa Điện – Điện tử) của Trường ĐH Bách khoa.

Hội nghị - Hội thảo
Nghiên cứu khoa học Vũ trụ và Công nghệ Sinh học là hai nội dung chính yếu trong hợp tác đầu tiên giữa Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam (VAST) và ĐHQG-HCM vừa được ký kết vào ngày 11/9/2014.

Bài viết khác