Bản tin-Tạp chí KHCN

Bản tin-Tạp chí KHCN
Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG - HCM 15 năm một chặng đường

Bản tin-Tạp chí KHCN
Following the success of 4 previous International Conference on the Development of Biomedical Engineering in 2005, 2007, 2010 and 2014,International Universityof Vietnam National Universities in Ho Chi Minh City (VNU-HCM), organizes the 5th one that occursin Ho Chi Minh City from June 16-18, 2014. Professor Vo Van Toi of this institution was the Conference General Chair...

Bản tin-Tạp chí KHCN
Các nhà khoa học Đan Mạch vừa tìm ra công nghệ đèn đường thông minh nhằm góp phần biến Thủ đô Copenhagen trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới có lượng khí carbon trung hòa vào năm 2025 và tiết kiệm điện

Bài viết khác