Giới thiệu

Giới thiệu
Ngày 26-6-2014, PGS.TS Phan Thanh Bình, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã công bố chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (27/01/1995 - 27/01/2015).

Giới thiệu
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) được thành lập ngày 27 tháng 01 năm 1995 theo Nghị định 16/CP của Chính phủ trên cơ sở sắp xếp 9 trường đại học lại thành 8 trường đại học thành viên và chính thức ra mắt vào ngày 6 tháng 02 năm 1996.

Bài viết khác