Ngày 13/12, tại ĐHQG-HCM đã diễn ra Lễ tuyên dương 183 Sinh viên 5 tốt năm học 2013-2014, trong đó có 11 Sinh viên 5 tốt tiêu biểu. TS Nguyễn Đức Nghĩa, PGĐ ĐHQG-HCM tới tham dự và trao tặng danh hiệu.

Cuộc vận động phong trào Sinh viên 5 tốt tiền thân là Sinh viên 3 tốt, được triển khai từ năm 2001 đến 2009. Năm 2010, ĐHQG-HCM đổi thành Cuộc vận động phong trào Sinh viên 5 tốt bao gồm 5 tiêu chí: học tập tốt, đạo đức tốt, kỹ năng tốt, hội nhập tốt và thể lực tốt.

Điểm mới của tiêu chuẩn xét Sinh viên 5 tốt năm học 2013-2014 là thay tiêu chí “kỹ năng tốt” thành tiêu chí “tình nguyện tốt”. Tiêu chí “kỹ năng tốt” sẽ đưa vào tiêu chí “hội nhập tốt”. Vì ĐHQG-HCM xác định các sinh viên có kỹ năng tốt mới có thể hội nhập tốt và tiêu chí này sẽ được áp dụng cho các năm tiếp theo.

Trong 5 năm tổ chức, ĐHQG-HCM có 3253 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường, 837 sinh viên 5 tốt cấp ĐHQG và 234 sinh viên 5 tốt cấp thành. ĐHQG-HCM tự hào luôn là đơn vị dẫn đầu về số lượng sinh viên 5 tốt cấp thành.
 


11 Sinh viên 5 tốt tiêu biểu ĐHQG-HCM năm 2014.