(Theo báo Nhân dân:http://www.nhandan.com.vn/tphcm/tin-chung/item/28625502-di-dau-trong-dao-tao-nguon-nhan-luc-co-chat-luong-cao.html)

                                                                                                                                              

Là đại biểu chính thức của Đoàn đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí Huỳnh Thành Đạt (trong ảnh), Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQG-TP Hồ Chí Minh) đã trả lời phỏng vấn phóng viên (PV) Báo Nhân Dân về mục tiêu của TP Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung không ngừng phấn đấu vươn lên để ngang tầm với khu vực và thế giới… PV: Nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 – 2016), thành tựu rõ nét nhất là kinh tế đất nước và TP Hồ Chí Minh phát triển vượt bậc, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, công tác giảm nghèo được quan tâm. Đồng chí có nhận xét gì?

 

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã tổng kết chặng đường 30 năm đổi mới, hội nhập. Chính từ quan điểm đổi mới gắn với chủ động hội nhập của Đảng đã đưa đất nước ta thành quốc gia có nhiều đổi mới căn bản và toàn diện, có những bước tiến vượt bậc về thu nhập GDP bình quân đầu người...

Dù vậy, chúng ta cũng còn ẩn chứa nguy cơ tiếp tục tụt hậu xa hơn so với khu vực và thế giới. Lấy một thí dụ về thành tích phát triển của TP Hồ Chí Minh. Ở một thành phố có hơn chín triệu người, năm 2011, thu nhập GDP bình quân là 3.300 USD/người, đến năm 2015 đạt mức 5.530 USD/người, trong khi cả nước đặt chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020 thu nhập GDP bình quân đạt từ 3.200 đến 3.500 USD/người. Con số vừa nêu cho thấy, dù TP Hồ Chí Minh đã đi đầu trong chỉ số phát triển thu nhập GDP bình quân đầu người, là con số tích cực, nhưng nếu nhìn rộng ra trong phạm vi quốc tế và khu vực, chúng ta lại thấy con số ấy vẫn còn thấp khá xa so với nhiều nước.

Về chỉ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR) cũng vậy, nếu bình quân cả nước đang còn trên số 5 thì TP Hồ Chí Minh đã kéo lùi về mức 3,56. Tuy nhiên, nếu so sánh chỉ số này với nhiều nước trong khu vực và thế giới thì chúng ta còn tụt hậu rõ rệt. Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GDP (thể hiện chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế) của thành phố đã có xu hướng tăng lên nhưng mới đạt mức trung bình (TFP các nước đang phát triển từ 25 đến 30%), còn thua khá xa so với các nước phát triển (thường là hơn 50%, cụ thể Nhật Bản là hơn 80%).

PV: TP Hồ Chí Minh có vai trò, vị trí như thế nào trong quá trình tiếp tục hội nhập của cả nước với khu vực và thế giới trong thời gian sắp tới, thưa đồng chí ?

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt: Đại hội 10, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ thành phố vừa qua đặt mục tiêu không chỉ là đô thị đặc biệt “có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, mà còn nêu quyết tâm “sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông - Nam Á”.

                    

Một góc TP Hồ Chí Minh.

Thành phố tiếp tục chọn “Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” là chương trình thứ nhất trong bảy chương trình đột phá của thành phố trong giai đoạn 2015 - 2020 với yêu cầu: “Vừa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chung, vừa chú trọng xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao gắn với phát triển khoa học - công nghệ; tập trung cho những ngành, lĩnh vực có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao, có vai trò quyết định, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố”. Trên địa bàn thành phố hiện nay có gần 70 trường đại học, cao đẳng và học viện, đã và đang cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng các yêu cầu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

PV: Thưa đồng chí, vai trò, vị trí và trách nhiệm của các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học và công nghệ lớn trong đó có ĐHQG - TP Hồ Chí Minh là như thế nào?

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt: Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ nói chung và ĐHQG - TP Hồ Chí Minh nói riêng cần phải được đầu tư nâng tầm. Riêng về ĐHQG - TP Hồ Chí Minh, chiến lược và kế hoạch phát triển phải luôn đồng hành, gắn bó với chiến lược, kế hoạch phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, của thành phố. ĐHQG - TP Hồ Chí Minh đã và sẽ tiếp tục đi đầu trong đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đạt chuẩn không phải chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mà còn đạt chuẩn quốc tế trong khu vực và thế giới. Đến nay, ĐHQG - TP Hồ Chí Minh đã có hơn 20 ngành học được kiểm định bởi tổ chức AUN (Mạng lưới các đại học ở các nước ASEAN); hai ngành học được kiểm định bởi tổ chức ABET (Hội đồng kiểm định các ngành kỹ thuật và công nghệ) của Hoa Kỳ. Nhiệm kỳ qua, ĐHQG - TP Hồ Chí Minh đã đào tạo và cung cấp cho xã hội 74 nghìn kỹ sư-cử nhân, hơn tám nghìn thạc sĩ-tiến sĩ và hơn một phần ba số này đã tham gia vào nguồn nhân lực chung của thành phố và cả nước ở nhiều lĩnh vực.

ĐHQG - TP Hồ Chí Minh cũng thường xuyên triển khai nhiều đề tài, các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm, tập trung vào các vấn đề bức thiết cần giải quyết theo đơn đặt hàng của thành phố, như: Chương trình ứng dụng khoa học và công nghệ giảm ùn tắc giao thông; Chương trình chống ngập nước; Chương trình phát triển công nghệ vi mạch; Chương trình Tế bào gốc…

Với trách nhiệm của mình, ĐHQG - TP Hồ Chí Minh đã kiến nghị thành phố cho phép và hỗ trợ ĐHQG - TP Hồ Chí Minh xây dựng và triển khai đề án “ĐHQG - TP Hồ Chí Minh góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm khoa học công nghệ và giáo dục lớn của cả nước và khu vực thông qua hợp tác với các đại học hàng đầu của Hoa Kỳ” với bảy chương trình. Cụ thể gồm: Chương trình khoa học và công nghệ vật liệu tiên tiến; Chương trình khoa học y sinh - phục vụ bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống; Chương trình bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, xử lý chất thải; Chương trình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; Chương trình quy hoạch đô thị; Chương trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục; Chương trình đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chất lượng cao cho thành phố. PV: Xin cảm ơn đồng chí!

                                                                                                Hoài Nam và Minh Anh (Thực hiện)